بازسازی چاه

بازسازی چاه فاضلاب-امداد لوله تهران

دلایل بازسازی چاه

چرا باید بعد از مدتی بازسازی چاه انجام داد ؟

جلوگیری از حفر چاه مجدد

با بازسازی چاه دیگر نیاز به حفر چاه دوباره و پرداخت هزینه های زیاد ندارید.

نو کردن چاه

نوسازی چاه باعث می شود که چاه مثل روز اول شود مثل زمانی که حفر چاه  انجام گرفت. 

جلوگیری از ریزش چاه

با تعمیر چاه از خطرات جانی و مالی احتمالی در زمان  ریزش جلوگیری میکنید .

تعمیر چاه کهنه

با تعمیر چاه می توانید چاه را به چاهی نو تبدیل کرد.

 چاه فاضلاب با گذشت زمان و پس از مدتی استفاده فرسوده و کهنه می شود. چاه های قدیمی و کهنه روز به روز ضعیف تر می شود و هر لحظه ممکن است دچار ریزش شوند. چاه کهنه و قدیمی را باید ترمیم و نوسازی کرد. شرکتهای تخلیه چاه می توانند با نوسازی و ترمیم چاههای کهنه و قدیمی ریزشی آنها را مانند روز اول نو کنند. 

بازسازی چاه چه مراحلی دارد؟

تخلیه چاه-امداد لوله تهران

تخلیه چاه

تخلیه چاه پیش نیاز بازسازی چاه است که حتما باید تخلیه شود. 

لایروبی چاه

لایروبی و کف تراشی

در این مرحله فرد متخصص وارد چاه می شود و دیواره را تا رسیدن به خاک می تراشد.

کول گذاری-امداد لوله تهران

کول گذاری چاه

با کول گذاری می توان از ریزش چاه جلوگیری کرد و چاه کهنه و ریزشی را به چاه نو تبدیل کرد.

 راه های ارتباطی امداد لوله تهران

امداد لوله تهران در زمینه ی تخلیه چاه ، لایروبی و کف تراشی چاه ، تشخیص ترکیدگی لوله  ، تبدیل توالت ایرانی به فرنگی و … فعالیت میکند برای تماس با امداد لوله تهران میتوانید همه روزه به صورت 24 ساعته در هرجای تهران که هستید با آن ها تماس بگیرید.